Vad händer med avelsföreningen för PRE i Sverige?

Finns det någon rasförening för PRE i Sverige längre? Det är en mycket berättigad fråga kan jag och några fler med mig, konstatera efter att ha försökt bena ut situationen sista tiden.

En liten bakgrund kan vara på sin plats. PRE föreningen, eller snarare föreningarna, fick sin nuvarande utformning för några år sedan. Och det är en ganska avancerat för en liten rasförening som kanske kan ha 100 någorlunda aktiva medlemmar i hela landet. Den övergripande organisationen är Förbundet för Spanska Hästen i Sverige, FSHS. Under den finns en förening för stambokstjänster, ANCCE Suecia (AS) (som ingen kan bli medlem direkt i), och regionala föreningar som hästägare/intresserad kan gå med i som medlem.

Jag har stulit denna bild av strukturen från FSHS hemsida:

Aktiviteten i regionföreningarna har milt sagt varit låg. Som tidigare aktiv i andra föreningar är jag inte så förvånad, för det krävs ganska många för att orka driva runt en ideell förening med aktiviteter. Och har man inga aktiviteter sjunker medlemsantalet snabbt och snart är aktiviteten noll. Det är väl vad som hänt här skulle jag våga påstå.

Problemet har ju givetvis inte gått obemärkt förbi, och på senaste årsmötet i FSHS beslöts följande:

Vidare beslöt mötet att uppdra till de anslutna föreningarna i FSHS att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att se över nuvarande organisation för P.R.E.-hästen i Sverige. 

Anledningen till beslutet är att aktivitetsnivån i de anslutna regionala föreningarna och därmed i FSHS har varit mycket låg under 2015. Förutsättningarna för att en arbetsgrupp kan bildas är att de anslutna föreningarna följer FSHS:s beslut och utser kandidater till arbetsgruppen. FSHS:s bedömning är att en arbetsgrupp kan vara utsedd och börja arbeta 2016-09-15. Rapportering från arbetsgruppen ska ske i december 2016, beslut i frågan förväntas kunna ske på kommande årsmöten i respektive organisationer under 2017.

Med vänlig hälsning interimsstyrelsen för FSHS”

So far so good. Någon arbetsgrupp har ännu inte tillsatts (201702-15). Jag känner två personer som blivit tillfrågade, en tackade nej och den andra var intresserad men ville ha mer info, men har inte fått detta trots påstötningar, så hon har lagt ner. Årsmöte ska enligt stadgarna hållas senast 30 april, så det börjar brinna i knutarna. Det finns en grupp intresserade som på eget bevåg satt ihop ett förslag till stadgar, där jag har kommit in och engagerat mig. Problemet är att vi inte vet hur vi kan gå vidare, för det är nu vi hamnar i ett moment 22. Häng med..

Som jag skrev ovan så kan man som privatperson inte bli medlem i FSHS. Det är organisationerna/föreningarna som är medlemmar i FSHS och det är dessa som kallas. Dvs de numera avsomnade regionföreningarna och stamboksföreningen (AS). Rösträtten ser ut så här, kopierat från FSHS stadgar §8:

”Kallelsen skall vara skriftlig och skickas till medlemsorganisationerna minst fyra (4) veckor i förväg. Motioner som skall behandlas på årsmötet skall skickas till styrelsen senast två (2) veckor före dagen för årsmötet (min fetstil).

Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelse, balans- & resultaträkning, eventuella motioner samt valberedningens nomineringar till förtroendeposter.

Varje ansluten organisation är representerad genom ombud på årsmötet. Varje ombud representerar upp till 25 medlemmar i respektive organisation. Organisation har rätt till ett (1) ombud per påbörjat 25- tal medlemmar. Varje ombud har en röst

För att få rösta på årsmötet måste man gå med i en regionalförening. Ni vet, de där som står som icke aktiva och inte har någon styrelse vad jag hittat, mer än info från 2014 i Region Syds fall och 2015 i Region Mitts fall. Jag tror inte det hållits årsmöten vad jag kan hitta och revisorn för Region Mitt har inget aktuellt uppdrag. Jag har mailat den som är listad som ordförande i Region Syd och väntar på svar från honom. Samma person är listad som vice ordförande i FSHS ”interimsstyrelse” (mer om den nedan) och väntar på svar om det finns något liv alls i någon förening eller förbund.

En bekant som betalt medlemsavgift till Region Mitt försöker få reda på vart hennes pengar hamnat och vem som har något ansvar, men har inte fått någon respons än.

Att få ut någon information om medlemsantal, än mindre medlemsmatrikel förstår ni nog känns ganska hopplöst.

Ny förening?

Så, vi som nu vill engagera oss och har förslag på nya stadgar, var ska vi börja? Jag tror de flesta normalbegåvade personer vid det här laget insett att man behöver vara rätt engagerad för att ens ta sig så här långt. Jag har lagt ganska mycket energi på att fatta hur det är uppbyggt, läsa stadgar, prata med folk osv. Och det är fler än jag som gjort detta, som väl är.

Den första tanken som slår de flesta efter att ha läst detta är att ”starta en ny förening då”. Japp, vi har tänkt på det med. Problemet är att ANCCE Suecia har avtal med den spanska stamboken om att förmedla stambokstjänster. Som PRE ägare är man beroende av att få hjälp av dem för att skriva in föl, avelsvärderingar, ägarbyten etc. Visst kan de bli av med sitt avtal, men det gör det mycket krångligare för landets PRE ägare (plus norska och finska) eftersom allt måste gå till Spanien då.

ANCCE Suecia

ANCCE Suecia är en intressant konstruktion. Man kan inte bli medlem i den, utan hänvisas till regionföreningarna och FSHS. Medlem i regionförening bli medlem i ANCCE Suecia utan extra kostnad, under förutsättning att man är ägare till en PRE häst. Man behöver inte vara medlem för att få information och service från föreningen gällande PRE.

Det är ANCCE Suecia som hanterar den stora ekonomiska biten, då de utfärdar pass, ägarbyten, stuteri/ägarkoder, avelsvärderingar mm. En enligt mig märklig formulering i stadgarna är att ordföranden utser revisor. Normalt ska årsmötet göra detta, eftersom revisorn ska granska styrelsens arbete åt medlemmarna. Nu har inte AS någon ordförande och verkar inte ha någon revisor heller. Den person som står angiven på hemsidan har inte gjort något uppdrag åt föreningen sedan bokslutet för 2014.

Årsmöte 2016 hölls i december samma år (men ska enligt stadgarna hållas senast 30 april)

Från AS hemsida:

ANNCE SUECIA har hållit årsmöte 2016-12-03

Årsmötet beslutade att anta propositionen om att bilda en arbetsgrupp i syfte att se över nuvarande organisation för P.R.E.-hästen i Sverige.
Inkommen motion antogs inte då den ansågs föregripa det arbete som ska genomföras i arbetsgruppen.
Kontakt kommer tas med personer som visat intresse att vilja delta i en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag tilll ny organisation. Arbetsgruppen kommer bestå av sammalnlagt högst nio personer som representerar anslutna föreningar till FSHS. En styrgrupp om tre personer kommer även ingå. Arbetsgruppens förslag beräknas kunna presenteras på kommande årsmöte senast den 30/4 2017.
Två personer, Gunilla Astrén och Jane Fredin. bildar en interrimsstyrelse hos ANCCE SUECIA i syfte att upprätthålla stamboksservice.

Det är i stort sett identiskt med informationen från FSHS, inte förvånande eftersom det är ungefär samma personer som varit på bägge mötena. Jag har inte sett något protokoll från mötet och vänner som är medlemmar har inte erhållit något protokoll heller när de frågat efter det.

Stambokstjänsterna ska utföras, jag står i begrepp att betala en för mig större summa pengar till dem och jag ska ärligt erkänna att det känns så där. Det finns ingen insyn och ingen kontroll, ingen revision. Jag vill poängtera att jag räknar med att få min stuterikod, ägarkort osv utfärdat, men jag anser inte att jag betalar till en ideell förening med demokrati och transparens! Jag har därför dragit mig rejält för att göra detta, men jag måste. Jag har även en häst som ska skrivas in i stamboken och avelsvärderas, så det formella måste vara på plats för mig. Men jag anser att det ska finnas insyn i föreningen och en fungerande struktur på plats! Och ja, jag är beredd att engagera mig praktiskt i det hela med. Om jag bara visste var fan jag ska börja..

Nya årsmöte i föreningarna

Givetvis är det via årsmöten som man som medlem kan engagera sig. Nu tycker jag det är svårt att göra rent praktiskt när de föreningar som man ska gå med i för att få rösträtt i FSHS och AS inte längre lever! Innan jag får svar om det finns något liv alls i dem har jag ingen lust att betala pengar till ett svart hål. Så vi är tillbaka till moment 22. ANCCE Suecia är ju den viktiga biten sas, med stambokstjänster och där ska jag kunna bli medlem och om vi är 25 % av medlemmarna och begär ett nytt årsmöte ska vi få det. Men hur vet jag hur många vi ska vara för att vara 25 % av medlemmarna? Vem hanterar det och hur vet jag att uppgifterna stämmer?

 

Fortsättning följer…

 

Länkar:

http://www.swedishprehorses.se/

http://www.spanishhorseinsweden.se/index.html

http://www.regionsydpre.se/index.html

http://www.rmpre.se/index.html

Find this content useful? Share it with your friends!

Lämna ett svar